(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl
15 grudnia, 2020

„Hy-way to Hel”

Nexus

NEXUS Consultants jest jednym z inicjatorów powołania Pomorskiej Doliny Wodorowej. Pomorska Dolina Wodorowa służy promocji wodoru oraz realizacji projektów wodorowych. Pomorska Dolina Wodorowa została oficjalnie powołana w dniu 1 października 2019 roku podczas II Konferencji Wodorowej.
Inicjatywa przekłada się na projekty związane z wykorzystaniem wodoru do transportu publicznego. Pierwszy z projektów związany jest zakupem oraz wdrożeniem do eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych wodorem. W czerwcu 2020 roku została podpisana umowa, na podstawie której miasta Tczew, Gdańsk, Gdynia i Wejherowo analizują możliwości techniczne i finansowe wprowadzenia do eksploatacji 56 autobusów wodorowych (do 2028 roku). Drugim z projektów jest projekt kolejowy „Hy-way to Hel”, przy którym NEXUS Consultants współpracuje z Siemens Mobility. Projekt ma na celu wprowadzenie na linie pojazdy szynowe zasilane wodorem. W ostatnich dniach Siemens Mobility ogłosił informację, która dotyczy wprowadzenia do eksploatacji takich pociągów na terenie Niemiec – i takie właśnie pojazdy szynowe mogą w niedalekiej przyszłości także pojawić się w Polsce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram