(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl
4 stycznia, 2021

Nominacja na koordynatora grupy roboczej

Nexus

W dniu 31 grudnia 2020 roku, Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, działając w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska jako koordynator ds. realizacji postanowień Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego powołał Pana Tomasza Pelca na koordynatora grupy roboczej ds. produkcji wodoru w nowych instalacjach.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram