(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl

aktualności

sprawy bieżące i bardzo dla nas ważne
13 stycznia, 2021
H2 Piła - Rozwój infrastruktury i zeroemisyjnego transportu publicznego wodorowego

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Piły został podpisany list intencyjny, którego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej. Stronami listu są: Gmina Piła, MZK Piła Sp. z o.o., GWDA Sp z o.o. oraz SESCOM S.A. i NEXUS Consultants Sp. z o.o. Sygnatariusze zobowiązują się do wymiany informacji i współpracy w […]

Więcej
4 stycznia, 2021
Nominacja na koordynatora grupy roboczej

W dniu 31 grudnia 2020 roku, Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, działając w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska jako koordynator ds. realizacji postanowień Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego powołał Pana Tomasza Pelca na koordynatora grupy roboczej ds. produkcji wodoru w nowych instalacjach.

Więcej
20 grudnia, 2020
„SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych”

Firma NEXUS Consultants otrzymała akredytację Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Bazie Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie „SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych”.

Więcej
15 grudnia, 2020
„Hy-way to Hel”

NEXUS Consultants jest jednym z inicjatorów powołania Pomorskiej Doliny Wodorowej. Pomorska Dolina Wodorowa służy promocji wodoru oraz realizacji projektów wodorowych. Pomorska Dolina Wodorowa została oficjalnie powołana w dniu 1 października 2019 roku podczas II Konferencji Wodorowej.Inicjatywa przekłada się na projekty związane z wykorzystaniem wodoru do transportu publicznego. Pierwszy z projektów związany jest zakupem oraz wdrożeniem […]

Więcej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram