NEXUS Consultants Sp. z o.o. jest polską firmą doradczą z siedzibą w Gdyni. Od 1993 roku aktywnie uczestniczymy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Wspieramy przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań, opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania z zakresu marketingu, finansów i organizacji. Nasze działania doradcze w pełni uwzględniają potrzeby naszych klientów oraz ich potencjał.

Różnorodność

Zakres działalności – od przemysłu chemicznego, hutniczego, gazowniczego, energetycznego, stoczniowego, poprzez transport, przemysł włókienniczy, papierniczy, farmaceutyczny, rolno-spożywczy, do usług komunalnych, bankowych, finansowych oraz służby zdrowia i innych

Klienci

Konsultanci firmy NEXUS mają bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów na zlecenie jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz największych polskich przedsiębiorstw (takich jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Grupa ENERGA, LOTOS SA, ZMPG, KGHM Polska Miedź SA, PKP SA).

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie umożliwiło wypracowanie własnego know-how działalności, które zapewnia realizację prac na wysokim poziomie merytorycznym, a równocześnie elastyczność i otwartość na oczekiwania klientów.

Oferta

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu finansów, marketingu i zarządzania, w szczególności proponujemy nasze usługi w następujących dziedzinach
Więcej
-----------
-----------

finanse

Pomagamy w przygotowaniu biznesplanów, przeprowadzaniu analiz i innych
-----------
-----------

zarządzanie i organizacja

zarządzania organizacji, fuzje przedsiębiorstw i inne
-----------
-----------

marketing i badania 

marketing, badania rynku i badania marketingowe, strategie, analizy i badanie konkurencji
-----------
-----------

fundusze Unii Europejskiej

przygotowanie do pozyskania finansowania i opracowanie dokumentacji 
license linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram