o nas

NEXUS Consultants Sp. z o.o. jest polską firmą doradczą z siedzibą w Gdyni. Od 1993 roku aktywnie uczestniczymy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Wspieramy przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań, opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania z zakresu marketingu, finansów i organizacji. Nasze działania doradcze w pełni uwzględniają potrzeby naszych klientów oraz ich potencjał.
--------------
--------------

Różnorodność

Realizowane prace dotyczyły przedsiębiorstw z różnych branż – od przemysłu chemicznego, hutniczego, gazowniczego, energetycznego, stoczniowego, poprzez transport, przemysł włókienniczy, papierniczy, farmaceutyczny, rolno-spożywczy, do usług komunalnych, bankowych, finansowych oraz służby zdrowia i innych
--------------
--------------

Klienci

Konsultanci firmy NEXUS mają bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów na zlecenie jednostek administracji państwowej i samorządowej (Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Agencji Nieruchomości Rolnych, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Wojewody Pomorskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz największych polskich przedsiębiorstw (takich jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Grupa ENERGA, LOTOS SA, ZMPG, KGHM Polska Miedź SA,          PKP SA).
--------------
--------------

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie umożliwiło wypracowanie własnego know-how działalności, które zapewnia realizację prac na wysokim poziomie merytorycznym, a równocześnie elastyczność i otwartość na oczekiwania klientów.

poznaj nasz zespół

Tomasz F. Pelc

Tomasz Pelc

Prezes Zarządu
Od ponad 30 lat zaangażowany procesy przemian gospodarczych zachodzących w Polsce i w Europie.
Autor wielu inicjatyw projektowych z zakresu energetyki, gazownictwa oraz szeroko pojętego doradztwa zarządczego.
Od prawie dziesięciu lat zaangażowany w projekty z zakresu offshore oraz wodoru – głównie w kontekście budowy rynków produktów, logistyki oraz zastosowań.
Inicjator powołania Klastra Technologii Wodorowych.
Pasjonat kolarstwa (inicjator powstania projektu NEXUS Team), żeglarstwa i pływania oraz dobrej kuchni i wina.
Podstawową dewizą działania jest przesłanie piosenki Wojciecha Młynarskiego „Róbmy swoje”.
Mirosław Siatkowski

Mirosław Siatkowski

Dyrektor Zarządzający
Doświadczony manager i doradca biznesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji projektów doradczych, wspartym pracą wykładowcy na uczelni wyższej.
Specjalizuje się w projektach doradczych obejmujących konsolidacje, przejęcia, budowę modeli biznesowych, restrukturyzację przedsiębiorstw. Od kilku lat zaangażowany w projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Zainteresowany piłką nożną (aktywny gracz), narciarstwem alpejskim, polskim filmem oraz malarstwem impresjonistycznym.
Anna Otwinowska

Anna Otwinowska

Dyrektor Operacyjny
Wykształcenie w zakresie finansów przedsiębiorstw i rachunkowości oraz doświadczenia zgromadzone w ciągu 20 lat pracy przy projektach doradczych na rzecz firm z sektorów przemysłowego i usługowego, pozwalają sprawnie realizować powierzone zadania.
W ramach prac doradczych realizuje zadania obejmujące aspekty finansowe projektów.

Sporządza modele finansowe na potrzeby analiz ekonomicznych, wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, biznesplanów, wycen.
Współpracuje m.in. przy kompleksowych audytach stanu przedsiębiorstw i projektach restrukturyzacyjnych.

Czas poza pracą chętnie spędza przy filmach (nie tylko hollywoodzkich), lekturach o tematyce historyczno-politycznej, muzyce.

Anna Siłakowska

Anna Siłakowska

Project Manager
Wspiera klientów w obszarze finansów. Od ponad 20 lat przygotowuje m.in. analizy kosztów i korzyści, biznesplany, studia wykonalności inwestycji, wyceny przedsiębiorstw, systemy controllingu i budżetowania, narzędzia i modele finansowe w MS Excel do usprawnienia zarządzania finansami.
Zrealizowała ponad 180 projektów doradczych dla przedsiębiorstw z różnych branż (energetyka, gazownictwo, porty, transport i logistyka, budownictwo, produkcja przemysłowa, spożywcza, usługi komunalne, handel, usługi i inne). Uczestniczyła w fuzjach i przejęciach.
Absolwentka Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej (Business Accounting) oraz NEOMA Business School (Francja). Obecnie w trakcie certyfikacji ACPA CGMA (posiada dyplom CIMA Cert BA).
Interesuje się psychologią społeczną, uwielbia czytać, szczególnie reportaże.

Walerian Majewski

Walerian Majewski

ekspert NEXUS Consultants
Doświadczony konsultant w zakresie strategii energetycznych i wodorowych. Od blisko 10 lat realizuje projekty z obszaru technologii wodorowych dla największych krajowych spółek. Współautor koncepcji Smart Grid dla polskiego systemu przesyłu gazu ziemnego. Przygotowywał strategie rozwoju magazynów energii bazujących na wodorze i HUB-ów wodorowych. Współautor pierwszej w Polsce regionalnej strategii wodorowej.
Marek Foltynowicz

Marek Foltynowicz

ekspert w zakresie technologii wodorowych
Konsultant w branży Oil & Gas, wykładowca, autor patentów, wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Członek rad nadzorczych w spółkach z sektora naftowego. Zaangażowany w wiele projektów z obszaru technologii wodorowych i e-mobilności m.in. współautor koncepcji produkcji i dostaw wodoru dla zajezdni autobusowych, doradca projektu instalacji generacji wodoru przy farmie wiatrowej i budowie punktu tankowania, ekspert projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, współautor projektu „Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”.
Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował w kilku biurach inżynierskich i na budowach w Polsce i za granicą, potem w Rafinerii Gdańskiej (odpowiedzialny za opracowanie strategii rafineryjnych i modernizację) i Grupy Lotos (koordynator techniczny projektu HESTOR - "Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych - wodoru uzyskanego z nadwyżek energii odnawialnej"), jako Członek Zarządu "NAFTA POLSKA S.A." , a następnie Członek Zarządu PGNiG SA. Był przewodniczącym Komitetu Sterującego nadzorującym pierwszą ofertę publiczną spółek PKN Orlen S.A oraz PGNiG SA.
Obecnie współpracuje jako ekspert z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Klastrem Technologii Wodorowych w Gdańsku.

Adam Kielak

Adam Kielak

naukowiec i biznesmen
Od 30 lat jako zarządzający w spółkach branży energetycznej: Prezes Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa, Polskiej Spółki Gazownictwa i PGNIG Gazoprojekt S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej ZRUG Toruń S.A czy Geofizyka Toruń S.A.

Ekspert w zakresie wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii wodoru. Specjalista od transportu rurociągowego paliw gazowych, sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, stacji gazowych, stacji LNG i CEG, tłoczni gazu, aparatów ciśnieniowych, biogazowni i układów wzbogacania biogazu.

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria mechaniczna), magister ekonomii i marketingu, absolwent MBA. Obecnie: Adiunkt w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Koordynator prac badawczych w Fidelio Biogas Sp. z o. o. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji. Członek Rady Pracodawców Pomorza.

dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Ekspert zewnętrzny
Absolwentka ekonomii (specjalność: transport i logistyka) oraz zarządzania (specjalność: zarządzanie jakością i środowiskiem) na Uniwersytecie Gdańskim.
Wykładowca, ekspert w dziedzinie projektów związanych z audytem systemu zarządzania, utrzymaniem systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz dotyczących wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych. Realizuje projekty za pomocą metodyki Lean Six Sigma. Od 2021 roku zajmuje stanowisko dyrektora projektu w PKP S.A.

dr Joanna Adamska-Mieruszewska

Ekspert zewnętrzny
Absolwentka ekonomii oraz prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca, członek rady naukowej czasopisma Journal of Alternative Finance.
Udział w projektach: Sustainable Communities & Crowdfunding Education Support (SU-CCES!); Społeczno-ekonomiczne czynniki motywujące do wsparcia społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych.

dr hab. Michał Suchanek

Ekspert zewnętrzny
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. W 2015 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu stabilności funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia. W 2020 nadano mu stopień doktora habilitowanego ekonomii i finansów w oparciu o monografię z zakresu zachowań transportowych mieszkańców miast w kontekście jakości życia. Autor kilkudziesięciu publikacji indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus z zakresu zachowań konsumentów, mobilności, rozwoju miast, funkcjonowania przedsiębiorstw, badań operacyjnych, ekonometrii i metod ilościowych. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor i współautor kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego i technologicznego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: operacyjnego, finansowego i ryzyka. Lider i współlider kilkunastu zakończonych lub wciąż realizowanych projektów badawczych (m.in. Horizon 2020, INTERREG, Erasmus +). Członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW. Członek prezydium SIG G2 Światowego Kongresu Badań nad Transportem.
Aneta Szymborska

Aneta Szymborska

Specjalista ds. księgowości
Monika Marczak

Monika Marczak

Specjalista ds. administracyjnych

Weronika Adamczyk

Specjalista ds. wsparcia projektów
license linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram