(+48) 58 66 18 300
nexus@nexus.pl

oferta

Oferta

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu finansów, marketingu i zarządzania, w szczególności proponujemy nasze usługi w następujących dziedzinach
Więcej
-----------
-----------

finanse

Pomagamy w przygotowaniu biznesplanów, przeprowadzaniu analiz i innych
-----------
-----------

zarządzanie i organizacja

zarządzania organizacji, fuzje przedsiębiorstw i inne
-----------
-----------

marketing i badania 

marketing, badania rynku i badania marketingowe, strategie, analizy i badanie konkurencji
-----------
-----------

fundusze Unii Europejskiej

przygotowanie do pozyskania finansowania i opracowanie dokumentacji 

sprawdź nas

W ciągu 25 lat aktywnej działalności na rynku usług doradczych, konsultanci firmy NEXUS wykonali ponad 
2 000 projektów, obejmujących szeroki i różnorodny zakres prac (doradztwo w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie wycen wartości podmiotów, analiz ekonomiczno – finansowych oraz due diligence, biznesplanów i strategii rozwoju,
badań rynku, analiz i strategii marketingowych, opracowywanie programów restrukturyzacji i innych), dotyczących firm i innych podmiotów z różnych branż.

finanse

biznesplany, analizy opłacalności inwestycji
wyceny wartości przedsiębiorstw i aportów rzeczowych
fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
analizy przedprywatyzacyjne, analizy due diligence, oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej
wnioski kredytowe
programy restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej
programy sekurytyzacyjne

marketing i badania rynku, badania marketingowe

koncepcje nowych ofert produktowych
strategie marketingowe i rozwojowe przedsiębiorstw
strategie zaopatrzenia i dystrybucji
tworzenie systemów gromadzenia informacji o klientach
wdrażanie systemów CRM
badania rynku i sprzedaży: charakterystyki rynków, analizy procesów inwestycyjnych, możliwości eksportowych, analizy popytu i podaży produktów
badania marketingowe ilościowe oraz jakościowe, w tym fokusowe wywiady grupowe
badania konkurencji
strategie produktu: analiza i ocena perspektyw rozwoju rynków produktów
analizy działalności marketingowej przedsiębiorstw

zarządzanie i organizacja

zarządzanie strategiczne
zarządzanie zmianami
fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
audyty organizacyjne
opracowywanie struktur organizacyjnych (konsolidacja przedsiębiorstw, grup kapitałowych)

fundusze Unii Europejskiej

przygotowanie do pozyskania finansowania
identyfikacja programów mogących stanowić źródło finansowania inwestycji
 ocena możliwości pozyskania funduszy przez dany podmiot
opracowanie dokumentacji do celów ubiegania się o dotacje unijne
aplikacje i wnioski wraz z załącznikami
studium wykonalności
analizy finansowe, biznesplany
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram