3 października 2023

To już jutro ….

Nexus

4 października 2023 roku to jeden z ważniejszych dni dla mnie jak i zespołu NEXUS Consultants.

Tego dnia Mirosław Siatkowski podczas VI edycji konferencji wodorowej PCHET będzie opowiadać o projekcie NeptHyne oraz projekcie ”Nordic Baltic Hydrogen Corridor from Finland to Germany via Estonia, Latvia, Lithuania and Poland”.

Natomiast w Rydze, w imieniu NEXUS Consultants, Walerian Majewski będzie podpisywać umowę na realizację przedsięwzięcia integrującego działania wodorowe w takich państwach jak: Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. Jest to inicjatywa / projekt Baltic Sea Region Hydrogen Council (BaSeH2), który ma na celu wsparcie rozwoju energetyki, przemysłu, transportu w całej rozciągłości łańcucha wartości dodanej we wprowadzaniu niskoemisyjnych rozwiązań wodorowych w obrębie państw zlokalizowanych nad Morzem Bałtyckim. Zadaniem projektu BaSeH2 jest także wsparcie Ukrainy w wysiłkach w poszukiwaniu bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcji emisji CO2. #NEXUSConsultants jest koordynatorem tego projektu.

BaSeH2 to także platforma projektowa, gdzie partnerzy projektu będą mogli promować swoje projekty we wszystkich wspomnianych krajach bałtyckich oraz Ukrainie. Nasze projekty #NeptHyne oraz 100MW H2 są już elementami tego projektu.

BaSeH2 to także liczne międzynarodowe spotkania, konferencje i warsztaty. W Polsce zorganizujemy dwa takie wydarzenia – we wrześniu 2024 roku oraz maju 2025 roku. Będą to duże przedsięwzięcia z licznym uczestnictwem podmiotów z krajów uczestniczących w projekcie. Chcemy by te wydarzenia były zorganizowane w tych miejscach Polski, które chcą zaznaczyć swoją obecność na mapie gospodarki wodorowej w Polsce jak w tej części Europy. My mamy już swoje typy ale zapraszamy do kontaktu zainteresowane taką współpracą miasta i samorządy. Prosimy o kontakt na adres mailowy nexus@nexus.pl .

Chcemy jako firma zaangażowana w liczne przedsięwzięcia wodorowe, energii odnawialnej oraz zero-emisyjności by BaSeH2 stało się platformą do dyskusji nad rolą Polski na jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku wodorowym oraz offshore jakim jest Morze Bałtyckie. To właśnie tu na Morzu Bałtyckim do 2050 roku zostaną zrealizowane projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy około 93 GW oraz będą realizowane wielkoskalowe instalacje do produkcji zielonego wodoru wraz infrastrukturą przemysłową. Polska ma olbrzymią szansą by rozwiązać kluczowy problem związany z realizacją powyższych przedsięwzięć, czyli magazynowanie i przetwarzanie energii w postaci magazynowania wodoru w kawernach solnych. I dlatego BaSeH2 może spełnić kluczową rolę w tak prowadzonej dyskusji.

BaSeH2 to także powołanie unikalnej Rady złożonej z CEO firm zaangażowanych w budowę łańcucha wartości dodanej gospodarki wodorowej w Niemczech, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski oraz Ukrainy. To będzie wyjątkowa możliwość kreowania projektów, współpracy międzynarodowej oraz budowania relacji biznesowych jak i politycznych by projekty z zakresu wodoru, offshoru oraz gospodarki zero-emisyjnej w obrębie krajów zlokalizowanych nad Morzem Bałtyckim były jak najsprawniej realizowane.

Znamy już pierwszych kandydatów zgłaszanych przez kraje skandynawskie i proszę mi wierzyć, że będzie to bardzo zacne grono. Informacje o członkach Rady będą już niedługo dostępne na stronach projektu oraz naszej firmy.

Zapraszamy do kontaktu także i w tej sprawie oraz zapraszam na European Hydrogen Week do Brukseli gdzie w dniach 20-23 listopada będziemy wspólnie z partnerami z projektu BaSeH2 dyskutować o projekcie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram