28 listopada 2023

Przyszłość wodoru

Nexus

W roku 2050 zgodnie ze wszystkimi strategiami i dokumentami kierunkowymi, w Europie „królować” będą tylko szeroko pojęta energia oraz wodór. Szeroko pojęta energia to nie tylko energia elektryczna ale także energia „zmagazynowana” w zielonym amoniaku i e-metanolu.

Mix energetyczny to będzie produkcja energii elektrycznej w elektrowniach atomowych oraz z odnawialnych źródeł energii (OZE), w układzie 20-25% energia z atomu a reszta, czyli 75-80% z OZE.

Jeżeli powyższe się sprawdzi w realizacji, to „królem” na rynku szeroko pojętej energii nie będzie ten kto ją potrafi wytworzyć a ten kto będzie ją potrafić zmagazynować i przetworzyć – czyli magazynować i przetwarzać wodór. Tu uwaga – to producenci energii elektrycznej, mając możliwość magazynowania nadwyżek produkowanej energii w postaci magazynowania i przetwarzania wodoru, będą wodór produkować.

Wyjątkowe możliwości magazynowania wodoru w kawernach solnych  ma Pomorskie.. Analizy wskazują, że  jest tu potencjał pozwalający zaoferować usługi magazynowania i przetwarzania wodoru dla wszystkich krajów zlokalizowanych nad Morzem Bałtyckim – docelowo w 2050 roku moc zainstalowana na Morzu Bałtyckim w morskich farmach wiatrowych osiągnie moc około 93 GW.

Model biznesowy oparty o magazynowanie i przetwarzanie wodoru wraz z lokalnym częściowym wytwarzaniem jasno pokazuje  konieczność rozwijania, na bieżącym etapie, modeli zagospodarowania wodoru w województwie pomorskim – tu wodór może być najtańszy w Europie. A to oznacza konieczność otwarcia się na pozyskanie inwestorów, dla których zielona energia i zielony wodór konieczne są do budowania przewag konkurencyjnych.i. Mówimy tu przede wszystkim o przemyśle chemicznym, stalowymoraz produkującym nowe paliwa, takie jak e-metanol czy zielony amoniak.

Już w październiku 2018 roku ogłoszono inicjatywę powołania Pomorskiej Doliny Wodorowej.Patrząc z dzisiejszej perspektywy  była to pierwsza taka inicjatywa w Polsce,  idealnie dopasowana do zmian jakie mają w niedalekiej przyszłości zajść tej części Europy.

Stąd warto wykorzystać nadarzające się możliwości i wykorzystać potencjał regionu by zbudować zupełnie nowe otwarcie na zero emisyjny przemysł, nowe technologie oraz edukację na wszystkich jej szczeblach. Pomorskie ma jedyną w swoim rodzaju szansę na zbudowanie całego łańcucha wartości dodanej gospodarki wodorowej głównie poprzez możliwość rozwiązania kluczowego problemu dla przyszłego systemu energetycznego w tej części Europy, czyli magazynowania nadwyżek energii produkowanej przez OZE.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram